You are here

Koliko Vam materijala treba za zavese

Blog

Prozori su različiti, baš kao i garnišne, ali pored ova dva faktora, na količinu materijala koju je potrebno da nabavite utiče i debljina materijala koji birate i vaš ukus po pitanju nabora.
Ako uzmemo u obzir osnovnu podelu zavesa na tanke i debele (drapere), potreban materijal možemo izračunati na sledeće načine:

Tanke zavese

Kod tankih materijala najčešće se kupuje širina, koja zavisi od širine prozora odnosno dužine garnišne. Visina ovih materijala najčešće se kreće od 280 do 300 cm.
U zavisnosti od ukusa, tanka zavesa se nejčešće nabira 2 - 2,5 puta, dok se izuzetno tanki materijali nabiraju i 3 puta.
Naravno, mora se uzeti u obzir i prostor za porub.
Dakle računica je sledeće: dužina garnišne x nabor + prostor za porube (treba računati oko 10-20 cm više).

Debele zavese - draperi

Draperi su deblji materijali ali računica je u principu ista kod materijala gde se kupuje širina, s tim da se draper nabira 1,3 - 1,5 puta.
Međutim, kod debljih materijala česta je situacija da se prodaju po širini (uglavnom od 135 do 140 cm) što malo komplikuje računicu.
U ovom slučaju kupujete visinu tkanine i potrebno je da pored širine prozora i garnišni znate i visinu prostorije. Prilikom merenja ne sme se zaboraviti da visina zavisi od toga da li želite da zavesa dopire do poda, da se vuče po podu ili da bude kraća u odnosu na pod.
Prvo izračunajte kolika je visina jedne vertikale tako što na željenu visinu zavese dodate materijal za porub (oko 10-15 cm). Na primer, visina prostorije je 260 i jedna vertikala nam je 275 cm (širine 135/140 cm).
Broj vertikala zavisi od širine prozora i količine nabiranja. Za prozor širine 80 cm i garnišnu 120 cm biće nam dovoljno da stavimo po jednu vertikalu na obe strane. Znači za dve vertikale širine 1,4 metara biće nam potrebno 5,5 metra (275×2)

Izvor: gradnja.rs